BAC File

? Cách mở file .BAC? Những phần mềm mở file .BAC và sửa file lỗi. Convert Binary BAC file sang định dạng khác.

.BAC File Extension

   
File name BAC File
File Type Backup File
Nhà phát triển Avantrix
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (19 Bình chọn)

File .BAC là file gì?

BAC là Backup Files - Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avantrix.

Sao lưu của một tập tin hoặc một nhóm các tập tin được tạo ra bởi backup Thêm vào đó, một chương trình tập tin sao lưu từ Avantrix; có thể là một tập tin độc lập sao lưu hoặc một phần của một kho lưu trữ chia, trong đó sử dụng ".b01", ".b02," vv mở rộng; có thể được phục hồi bằng cách sử dụng sao lưu Cộng Restore Manager.

What is a BAC file?

Backup of a file or group of files created by Backup Plus, a file backup program from Avantrix; may be a standalone backup file or part of a split archive, which uses the ".b01," ".b02," etc. extensions; can be restored using the Backup Plus Restore Manager.

Cách mở .BAC file

Để mở file .BAC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAC do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Backer
  • PCB Creator
  • StarFall Game Program
  • StarFall Game Program

Chuyển đổi file .BAC

File .BAC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *