BACKUPDB File

? Cách mở file .BACKUPDB? Những phần mềm mở file .BACKUPDB và sửa file lỗi. Convert N/A BACKUPDB file sang định dạng khác.

.BACKUPDB File Extension

   
File name BACKUPDB File
File Type Time Machine Backup Folder
Nhà phát triển Apple
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .BACKUPDB là file gì?

BACKUPDB là Backup Files - Time Machine Backup Folder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

thư mục sao lưu được tạo bởi Apple Time Machine, một tiện ích sao lưu bao gồm với Mac OS X 10.5 (Leopard); có tên là "Backups.backupdb" và thường là thư mục chỉ trên ổ đĩa sao lưu.

What is a BACKUPDB file?

Backup folder created by Apple Time Machine, a backup utility included with Mac OS X 10.5 (Leopard); named "Backups.backupdb" and is often the only folder on the backup drive.

Cách mở .BACKUPDB file

Để mở file .BACKUPDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BACKUPDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BACKUPDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BACKUPDB do người dùng đóng góp.

  • Apple Time Machine

Chuyển đổi file .BACKUPDB

File .BACKUPDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *