BAFL File

BAFL là Data Files - BurnAware File List, dưới định dạng XML được phát triển bởi Burnaware Technologies.

.BAFL File Extension

   
File name BAFL File
File Type BurnAware File List
Nhà phát triển Burnaware Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BAFL là file gì?

BAFL là Data Files - BurnAware File List, dưới định dạng XML được phát triển bởi Burnaware Technologies.

file văn bản được tạo ra với BurnAware phần mềm ghi đĩa; chứa một danh sách các tập tin dữ liệu có thể được ghi ra đĩa CD, DVD, hoặc đĩa Blu-ray; lưu trong một định dạng XML với một tập tin trên mỗi dòng.

What is a BAFL file?

Text file created with BurnAware disc burning software; contains a list of data files that can be burned to a CD, DVD, or Blu-ray disc; saved in an XML format with one file per line.

Phần mềm mở file .BAFL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAFL do filegi.com tổng hợp.

  • Burnaware Technologies BurnAware

Chuyển đổi file .BAFL

           

File .BAFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *