BAFL File

? Cách mở file .BAFL? Những phần mềm mở file .BAFL và sửa file lỗi. Convert XML BAFL file sang định dạng khác.

.BAFL File Extension

   
File name BAFL File
File Type BurnAware File List
Nhà phát triển Burnaware Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BAFL là file gì?

BAFL là Data Files - BurnAware File List, dưới định dạng XML được phát triển bởi Burnaware Technologies.

file văn bản được tạo ra với BurnAware phần mềm ghi đĩa; chứa một danh sách các tập tin dữ liệu có thể được ghi ra đĩa CD, DVD, hoặc đĩa Blu-ray; lưu trong một định dạng XML với một tập tin trên mỗi dòng.

What is a BAFL file?

Text file created with BurnAware disc burning software; contains a list of data files that can be burned to a CD, DVD, or Blu-ray disc; saved in an XML format with one file per line.

Cách mở .BAFL file

Để mở file .BAFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAFL do người dùng đóng góp.

  • Burnaware Technologies BurnAware

Chuyển đổi file .BAFL

File .BAFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *