BAK~ File

BAK~ là Backup Files - 1Bookmarks Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AbiSource.

.BAK~ File Extension

   
File name BAK~ File
File Type 1Bookmarks Backup File
Nhà phát triển AbiSource
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .BAK~ là file gì?

BAK~ là Backup Files - 1Bookmarks Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AbiSource.

tập tin Một BAK là một bản sao lưu của Google Chrome hoặc Mozilla Firefox tập tin bookmark, có thể được sử dụng để thay thế bookmark lưu trong trường hợp các bookmark chính tập tin trở nên tham nhũng. Nó được tự động tạo ra bởi các trình duyệt web Chrome hoặc Firefox và thường được đặt tên Bookmarks.bak.

What is a BAK~ file?

A BAK file is a backup of the Google Chrome or Mozilla Firefox bookmarks file, which can be used to replace saved bookmarks in case the main bookmarks file becomes corrupt. It is automatically generated by the Chrome or Firefox web browser and is typically named bookmarks.bak.

Phần mềm mở file .BAK~

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAK~ do filegi.com tổng hợp.

  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Google Chrome
  • Adobe Acrobat
  • TEditXna
  • Audacity
  • Audacity

Chuyển đổi file .BAK~

           

File .BAK~ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *