BAK1 File

? Cách mở file .BAK1? Những phần mềm mở file .BAK1 và sửa file lỗi. Convert N/A BAK1 file sang định dạng khác.

.BAK1 File Extension

   
File name BAK1 File
File Type Starbound Backup File
Nhà phát triển Chucklefish
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .BAK1 là file gì?

BAK1 là Game Files - Starbound Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Chucklefish.

tập tin Một BAK1 là một tập tin sao lưu được sử dụng bởi Starbound, một thăm dò không gian trò chơi 2D. Nó lưu thông tin sao lưu cho các trò chơi, chẳng hạn như các chi tiết về một nhân vật người chơi hay tàu vũ trụ. file BAK1 rất hữu ích cho việc khôi phục thông tin trong trường hợp một vụ tai nạn máy tính hoặc PLAYER hỏng hoặc tập tin SHIPWORLD.

What is a BAK1 file?

A BAK1 file is a backup file used by Starbound, a 2D space exploration game. It stores backup information for the game, such as details about a player character or spaceship. BAK1 files are helpful for recovering information in the event of a computer crash or corrupt PLAYER or SHIPWORLD file.

Cách mở .BAK1 file

Để mở file .BAK1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAK1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAK1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAK1 do người dùng đóng góp.

  • Chucklefish Starbound

Chuyển đổi file .BAK1

File .BAK1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *