BAK2 File

BAK2 là Backup Files - 1Backup File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi N/A.

.BAK2 File Extension

   
File name BAK2 File
File Type 1Backup File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .BAK2 là file gì?

BAK2 là Backup Files - 1Backup File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi một loạt các chương trình, bao gồm các trò chơi như Crytek Crysis; chứa một bản sao của tập tin gốc, chẳng hạn như một bản đồ hoặc cảnh; tương tự như phần mở rộng tập tin BAK.

What is a BAK2 file?

Backup file created by a variety of programs, including games such as Crytek Crysis; contains a copy of the original file, such as a map or scene; similar to the .BAK file extension.

Phần mềm mở file .BAK2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAK2 do filegi.com tổng hợp.

  • E-on Vue
  • Crytek Crysis
  • Crytek Crysis
  • Crytek Crysis Warhead

Chuyển đổi file .BAK2

           

File .BAK2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *