BAK2 File

? Cách mở file .BAK2? Những phần mềm mở file .BAK2 và sửa file lỗi. Convert Text and Binary BAK2 file sang định dạng khác.

.BAK2 File Extension

   
File name BAK2 File
File Type 1Backup File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .BAK2 là file gì?

BAK2 là Backup Files - 1Backup File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi một loạt các chương trình, bao gồm các trò chơi như Crytek Crysis; chứa một bản sao của tập tin gốc, chẳng hạn như một bản đồ hoặc cảnh; tương tự như phần mở rộng tập tin BAK.

What is a BAK2 file?

Backup file created by a variety of programs, including games such as Crytek Crysis; contains a copy of the original file, such as a map or scene; similar to the .BAK file extension.

Cách mở .BAK2 file

Để mở file .BAK2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAK2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAK2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAK2 do người dùng đóng góp.

  • E-on Vue
  • Crytek Crysis
  • Crytek Crysis
  • Crytek Crysis Warhead

Chuyển đổi file .BAK2

File .BAK2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *