BAK3 File

? Cách mở file .BAK3? Những phần mềm mở file .BAK3 và sửa file lỗi. Convert Text and Binary BAK3 file sang định dạng khác.

.BAK3 File Extension

   
File name BAK3 File
File Type 1Backup File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .BAK3 là file gì?

BAK3 là Backup Files - 1Backup File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi nhiều chương trình, bao gồm các trò chơi như Crytek Crysis; chứa một bản sao của tập tin gốc, chẳng hạn như một cảnh; tương tự như các phần mở rộng tập tin BAK và .BAK2.

What is a BAK3 file?

Backup file created by multiple programs, including games such as Crytek Crysis; contains a copy of the original file, such as a scene; similar to the .BAK and .BAK2 file extensions.

Cách mở .BAK3 file

Để mở file .BAK3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAK3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAK3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAK3 do người dùng đóng góp.

  • E-on Vue
  • Crytek Crysis
  • Crytek Crysis
  • Crytek Crysis Warhead

Chuyển đổi file .BAK3

File .BAK3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *