BAKX File

? Cách mở file .BAKX? Những phần mềm mở file .BAKX và sửa file lỗi. Convert N/A BAKX file sang định dạng khác.

.BAKX File Extension

   
File name BAKX File
File Type Finale Backup File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .BAKX là file gì?

BAKX là Backup Files - Finale Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

File được tạo ra bởi Finale, một chương trình ký hiệu âm nhạc cho các nhạc cụ, giọng hát, và nhiều hơn nữa; chứa dữ liệu sao lưu các tập tin .MUSX; cập nhật 2014 phiên bản của tập tin Finale BAK được sử dụng trong phiên bản trước.

What is a BAKX file?

File created by Finale, a music notation program for instruments, vocals, and more; contains backup data for .MUSX files; updated 2014 version of the Finale .BAK file used in previous releases.

Cách mở .BAKX file

Để mở file .BAKX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAKX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAKX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAKX do người dùng đóng góp.

  • MakeMusic Finale

Chuyển đổi file .BAKX

File .BAKX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *