BAND File

BAND là Audio Files - GarageBand Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

.BAND File Extension

   
File name BAND File
File Type GarageBand Project File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (8 Bình chọn)

File .BAND là file gì?

BAND là Audio Files - GarageBand Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

dự án âm thanh được tạo ra với phần mềm GarageBand của Apple; có thể chứa cả MIDI và dữ liệu âm thanh; thường bao gồm Apple Loops và các công cụ phần mềm kèm theo GarageBand.

What is a BAND file?

Audio project created with Apple's GarageBand software; may contain both MIDI and audio data; often includes Apple Loops and software instruments included with GarageBand.

Phần mềm mở file .BAND

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAND do filegi.com tổng hợp.

  • Apple GarageBand 10
  • ADF
  • ADF

Chuyển đổi file .BAND

           

File .BAND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *