BAND File

? Cách mở file .BAND? Những phần mềm mở file .BAND và sửa file lỗi. Convert N/A BAND file sang định dạng khác.

.BAND File Extension

   
File name BAND File
File Type GarageBand Project File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (8 Bình chọn)

File .BAND là file gì?

BAND là Audio Files - GarageBand Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

dự án âm thanh được tạo ra với phần mềm GarageBand của Apple; có thể chứa cả MIDI và dữ liệu âm thanh; thường bao gồm Apple Loops và các công cụ phần mềm kèm theo GarageBand.

What is a BAND file?

Audio project created with Apple's GarageBand software; may contain both MIDI and audio data; often includes Apple Loops and software instruments included with GarageBand.

Cách mở .BAND file

Để mở file .BAND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAND do người dùng đóng góp.

  • Apple GarageBand 10
  • ADF
  • ADF

Chuyển đổi file .BAND

File .BAND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *