BAU File

? Cách mở file .BAU? Những phần mềm mở file .BAU và sửa file lỗi. Convert Binary BAU file sang định dạng khác.

.BAU File Extension

   
File name BAU File
File Type Apache OpenOffice AutoText File
Nhà phát triển Sun Microsystems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .BAU là file gì?

BAU là Settings Files - Apache OpenOffice AutoText File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sun Microsystems.

Tập tin được sử dụng bởi Apache OpenOffice, một bộ chương trình được sử dụng để xử lý văn bản và tạo các bài thuyết trình, bảng tính và cơ sở dữ liệu; chứa một tập hợp các cụm từ khóa văn bản và chuỗi thay thế của họ; sử dụng để tự động nhận ra và thay thế cụm từ trong khi gõ

What is a BAU file?

File used by Apache OpenOffice, a program suite used for word processing and creating presentations, spreadsheets, and databases; contains a collection of text key phrases and their replacement strings; used to automatically recognize and replace phrases while typing

Cách mở .BAU file

Để mở file .BAU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BAU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BAU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BAU do người dùng đóng góp.

  • Apache OpenOffice
  • BOHR
  • BOHR
  • SORBA Workspace

Chuyển đổi file .BAU

File .BAU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *