BB File

BB là Developer Files - Blitz Source Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blitz Research.

.BB File Extension

   
File name BB File
File Type Blitz Source Code File
Nhà phát triển Blitz Research
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (15 Bình chọn)

File .BB là file gì?

BB là Developer Files - Blitz Source Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blitz Research.

file nguồn viết bằng Blitz, một ngôn ngữ lập trình trò chơi; biên soạn sử dụng một trình biên dịch Blitz kèm với phần mềm phát triển BlitzMax, Blitz3D, hoặc BlitzPlus.

What is a BB file?

Source file written in Blitz, a game-programming language; compiled using a Blitz compiler included with BlitzMax, Blitz3D, or BlitzPlus development software.

Phần mềm mở file .BB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BB do filegi.com tổng hợp.

  • Blitz Research BlitzMax
  • Run Blitz3D
  • Run Blitz3D
  • BlackBoard
  • BookBake Publisher
  • Blitz3D Demo
  • Blitz3D Demo

Chuyển đổi file .BB

           

File .BB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *