BB File

? Cách mở file .BB? Những phần mềm mở file .BB và sửa file lỗi. Convert N/A BB file sang định dạng khác.

.BB File Extension

   
File name BB File
File Type Blitz Source Code File
Nhà phát triển Blitz Research
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (15 Bình chọn)

File .BB là file gì?

BB là Developer Files - Blitz Source Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blitz Research.

file nguồn viết bằng Blitz, một ngôn ngữ lập trình trò chơi; biên soạn sử dụng một trình biên dịch Blitz kèm với phần mềm phát triển BlitzMax, Blitz3D, hoặc BlitzPlus.

What is a BB file?

Source file written in Blitz, a game-programming language; compiled using a Blitz compiler included with BlitzMax, Blitz3D, or BlitzPlus development software.

Cách mở .BB file

Để mở file .BB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BB do người dùng đóng góp.

  • Blitz Research BlitzMax
  • Run Blitz3D
  • Run Blitz3D
  • BlackBoard
  • BookBake Publisher
  • Blitz3D Demo
  • Blitz3D Demo

Chuyển đổi file .BB

File .BB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *