BBLM File

? Cách mở file .BBLM? Những phần mềm mở file .BBLM và sửa file lỗi. Convert Binary BBLM file sang định dạng khác.

.BBLM File Extension

   
File name BBLM File
File Type BBEdit Language Module
Nhà phát triển Bare Bones Software
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .BBLM là file gì?

BBLM là Plugin Files - BBEdit Language Module, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bare Bones Software.

Plug-in tập tin được sử dụng bởi BBEdit, một công cụ phát triển mã nguồn cho Mac OS X; chứa một mô-đun ngôn ngữ, cung cấp làm nổi bật cú pháp cho một ngôn ngữ lập trình cụ thể; có thể là một mô-đun của bên thứ ba hoặc một module kèm với phần mềm.

What is a BBLM file?

Plug-in file used by BBEdit, a source code development tool for Mac OS X; contains a language module, which provides syntax highlighting for a particular programming language; may be a third-party module or a module included with the software.

Cách mở .BBLM file

Để mở file .BBLM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BBLM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BBLM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBLM do người dùng đóng góp.

  • Bare Bones TextWrangler
  • Bare Bones BBEdit
  • Bare Bones BBEdit

Chuyển đổi file .BBLM

File .BBLM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *