BBLM File

BBLM là Plugin Files - BBEdit Language Module, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bare Bones Software.

.BBLM File Extension

   
File name BBLM File
File Type BBEdit Language Module
Nhà phát triển Bare Bones Software
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .BBLM là file gì?

BBLM là Plugin Files - BBEdit Language Module, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bare Bones Software.

Plug-in tập tin được sử dụng bởi BBEdit, một công cụ phát triển mã nguồn cho Mac OS X; chứa một mô-đun ngôn ngữ, cung cấp làm nổi bật cú pháp cho một ngôn ngữ lập trình cụ thể; có thể là một mô-đun của bên thứ ba hoặc một module kèm với phần mềm.

What is a BBLM file?

Plug-in file used by BBEdit, a source code development tool for Mac OS X; contains a language module, which provides syntax highlighting for a particular programming language; may be a third-party module or a module included with the software.

Phần mềm mở file .BBLM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BBLM do filegi.com tổng hợp.

  • Bare Bones TextWrangler
  • Bare Bones BBEdit
  • Bare Bones BBEdit

Chuyển đổi file .BBLM

           

File .BBLM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *