BCC File

BCC là Data Files - Calendar Creator File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Broderbund.

.BCC File Extension

   
File name BCC File
File Type Calendar Creator File
Nhà phát triển Broderbund
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (6 Bình chọn)

File .BCC là file gì?

BCC là Data Files - Calendar Creator File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Broderbund.

Tập tin được lưu bởi Calendar Creator, một chương trình dùng để tạo lịch cá nhân; chứa một mẫu lịch có thể được hiển thị trong một tuần định dạng tháng hoặc hàng năm hàng ngày,,; cũng bao gồm đồ họa và các cửa hàng ngày quan trọng, chẳng hạn như ngày lễ và các sự kiện cá nhân khác.

What is a BCC file?

File saved by Calendar Creator, a program used to create personalized calendars; contains a calendar template that can be displayed in a daily, weekly, monthly or yearly format; also includes graphics and stores important dates, such as holidays and other personal events.

Phần mềm mở file .BCC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCC do filegi.com tổng hợp.

  • Broderbund Calendar Creator
  • Calendar Creator
  • Calendar Creator
  • BC CALC

Chuyển đổi file .BCC

           

File .BCC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *