BCC File

? Cách mở file .BCC? Những phần mềm mở file .BCC và sửa file lỗi. Convert Binary BCC file sang định dạng khác.

.BCC File Extension

   
File name BCC File
File Type Calendar Creator File
Nhà phát triển Broderbund
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (6 Bình chọn)

File .BCC là file gì?

BCC là Data Files - Calendar Creator File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Broderbund.

Tập tin được lưu bởi Calendar Creator, một chương trình dùng để tạo lịch cá nhân; chứa một mẫu lịch có thể được hiển thị trong một tuần định dạng tháng hoặc hàng năm hàng ngày,,; cũng bao gồm đồ họa và các cửa hàng ngày quan trọng, chẳng hạn như ngày lễ và các sự kiện cá nhân khác.

What is a BCC file?

File saved by Calendar Creator, a program used to create personalized calendars; contains a calendar template that can be displayed in a daily, weekly, monthly or yearly format; also includes graphics and stores important dates, such as holidays and other personal events.

Cách mở .BCC file

Để mở file .BCC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BCC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BCC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCC do người dùng đóng góp.

  • Broderbund Calendar Creator
  • Calendar Creator
  • Calendar Creator
  • BC CALC

Chuyển đổi file .BCC

File .BCC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *