BCD File

? Cách mở file .BCD? Những phần mềm mở file .BCD và sửa file lỗi. Convert Binary BCD file sang định dạng khác.

.BCD File Extension

   
File name BCD File
File Type 1Windows Boot Configuration Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (11 Bình chọn)

File .BCD là file gì?

BCD là System Files - 1Windows Boot Configuration Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

định dạng cấu hình khởi động Windows được giới thiệu với Windows Vista; thay thế các định dạng file boot.ini cũ được sử dụng bởi các chương trình NTLDR; hỗ trợ cơ bản trừu tượng firmware để nhiều hệ thống có thể được hỗ trợ.

What is a BCD file?

Windows boot configuration format introduced with Windows Vista; replaces the older boot.ini format used by the NTLDR program; supports underlying firmware abstraction so that multiple systems can be supported.

Cách mở .BCD file

Để mở file .BCD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BCD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BCD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCD do người dùng đóng góp.

  • Visual BCD Editor
  • Microsoft Registry Editor
  • Microsoft Registry Editor
  • NeoSmart Technologies EasyBCD
  • Barcode Generator
  • BURNGO
  • BURNGO

Chuyển đổi file .BCD

File .BCD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *