BCF File

? Cách mở file .BCF? Những phần mềm mở file .BCF và sửa file lỗi. Convert N/A BCF file sang định dạng khác.

.BCF File Extension

   
File name BCF File
File Type Business Card Designer Pro File
Nhà phát triển Belltech Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (22 Bình chọn)

File .BCF là file gì?

BCF là Page Layout Files - Business Card Designer Pro File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Belltech Systems.

thiết kế danh thiếp được tạo ra với Business Card Designer Pro, một chương trình để tạo danh thiếp tùy chỉnh; có thể được xây dựng từ một mẫu hoặc tạo ra từ đầu; có thể bao gồm hình ảnh raster, hình dạng, và văn bản.

What is a BCF file?

Business card design created with Business Card Designer Pro, a program for creating custom business cards; may be built from a template or created from scratch; can include raster images, shapes, and text.

Cách mở .BCF file

Để mở file .BCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCF do người dùng đóng góp.

  • Business Card Factory
  • Belltech Business Card Designer Pro
  • Belltech Business Card Designer Pro
  • Business Card Factory Deluxe
  • Belltech Business Cards Designer Pro
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free

Chuyển đổi file .BCF

File .BCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *