BCM File

BCM là Data Files - 1Business Contact Manager File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.BCM File Extension

   
File name BCM File
File Type 1Business Contact Manager File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BCM là file gì?

BCM là Data Files - 1Business Contact Manager File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Lưu trữ dữ liệu từ Business Contact Manager cho Outlook; bao gồm các tài khoản, danh bạ doanh nghiệp, dự án, và các cơ hội kinh doanh; cũng lưu trữ lịch sử truyền thông từ các phiên bản trước của Business Contact Manager cho Outlook.

What is a BCM file?

Stores data from Business Contact Manager for Outlook; includes accounts, business contacts, projects, and business opportunities; also stores the communication history from previous versions of Business Contact Manager for Outlook.

Phần mềm mở file .BCM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCM do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Outlook 2019
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Native Instruments II
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BCM

           

File .BCM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *