BCM File

? Cách mở file .BCM? Những phần mềm mở file .BCM và sửa file lỗi. Convert N/A BCM file sang định dạng khác.

.BCM File Extension

   
File name BCM File
File Type 1Business Contact Manager File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BCM là file gì?

BCM là Data Files - 1Business Contact Manager File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Lưu trữ dữ liệu từ Business Contact Manager cho Outlook; bao gồm các tài khoản, danh bạ doanh nghiệp, dự án, và các cơ hội kinh doanh; cũng lưu trữ lịch sử truyền thông từ các phiên bản trước của Business Contact Manager cho Outlook.

What is a BCM file?

Stores data from Business Contact Manager for Outlook; includes accounts, business contacts, projects, and business opportunities; also stores the communication history from previous versions of Business Contact Manager for Outlook.

Cách mở .BCM file

Để mở file .BCM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BCM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BCM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2019
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Native Instruments II
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BCM

File .BCM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *