BCT File

BCT là Data Files - Adobe Bridge Thumbnail Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.BCT File Extension

   
File name BCT File
File Type Adobe Bridge Thumbnail Cache File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .BCT là file gì?

BCT là Data Files - Adobe Bridge Thumbnail Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin BCT là một tập tin bộ nhớ cache được tạo ra bởi Adobe Bridge, một ứng dụng quản lý tập tin Adobe CreativeCloud (CC). Nó chứa hình thu nhỏ được tạo ra tự động bởi các ứng dụng khi duyệt hình ảnh. file BCT được sử dụng để cung cấp truy cập nhanh đến thông tin tóm tắt hình ảnh.

What is a BCT file?

A BCT file is a cache file generated by Adobe Bridge, an Adobe CreativeCloud (CC) file management application. It contains thumbnails created automatically by the application when browsing images. BCT files are used for providing quick access to image summary information.

Phần mềm mở file .BCT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BCT do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Bridge CC 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • SoftNote2002
  • Business Card Maker
  • BookCoverPro
  • BookCoverPro

Chuyển đổi file .BCT

           

File .BCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *