BDAE File

? Cách mở file .BDAE? Những phần mềm mở file .BDAE và sửa file lỗi. Convert Binary BDAE file sang định dạng khác.

.BDAE File Extension

   
File name BDAE File
File Type Gameloft Game Data File
Nhà phát triển Gameloft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (9 Bình chọn)

File .BDAE là file gì?

BDAE là Game Files - Gameloft Game Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Gameloft.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Gameloft trò chơi di động như Combat 2 hiện đại: Black Pegasus và Gangstar: West Coast Hustle; chứa dữ liệu trò chơi chẳng hạn như vũ khí và hiệu ứng hình ảnh thông tin.

What is a BDAE file?

Data file used by Gameloft mobile games such as Modern Combat 2: Black Pegasus and Gangstar: West Coast Hustle; contains game data such as weapon and visual effects information.

Cách mở .BDAE file

Để mở file .BDAE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BDAE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BDAE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDAE do người dùng đóng góp.

  • Gameloft Modern Combat 2: Black Pegasus
  • Gameloft Gangstar: West Coast Hustle
  • Gameloft Gangstar: West Coast Hustle

Chuyển đổi file .BDAE

File .BDAE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *