BDB File

BDB là Backup Files - Microsoft Works Database Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.BDB File Extension

   
File name BDB File
File Type Microsoft Works Database Backup File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .BDB là file gì?

BDB là Backup Files - Microsoft Works Database Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Sao lưu cơ sở dữ liệu (file .WDB) tạo ra với MS trình; tạo ra tự động bởi Microsoft Works như một bản sao lưu trong trường hợp các tập tin cơ sở dữ liệu gốc bị hỏng.

What is a BDB file?

Backup of a database (.WDB file) created with MS Works; generated automatically by Microsoft Works as a backup in case the original database file becomes corrupted.

Phần mềm mở file .BDB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDB do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Access 2019
  • Microsoft Works
  • Microsoft Works
  • Best! FAS products
  • Microsoft Works Database
  • QuickBooks Timer
  • QuickBooks Timer

Chuyển đổi file .BDB

           

File .BDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *