BDB File

? Cách mở file .BDB? Những phần mềm mở file .BDB và sửa file lỗi. Convert N/A BDB file sang định dạng khác.

.BDB File Extension

   
File name BDB File
File Type Microsoft Works Database Backup File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .BDB là file gì?

BDB là Backup Files - Microsoft Works Database Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Sao lưu cơ sở dữ liệu (file .WDB) tạo ra với MS trình; tạo ra tự động bởi Microsoft Works như một bản sao lưu trong trường hợp các tập tin cơ sở dữ liệu gốc bị hỏng.

What is a BDB file?

Backup of a database (.WDB file) created with MS Works; generated automatically by Microsoft Works as a backup in case the original database file becomes corrupted.

Cách mở .BDB file

Để mở file .BDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • Microsoft Works
  • Microsoft Works
  • Best! FAS products
  • Microsoft Works Database
  • QuickBooks Timer
  • QuickBooks Timer

Chuyển đổi file .BDB

File .BDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *