BDC File

? Cách mở file .BDC? Những phần mềm mở file .BDC và sửa file lỗi. Convert Binary BDC file sang định dạng khác.

.BDC File Extension

   
File name BDC File
File Type 1Babylon Dictionary File
Nhà phát triển Babylon
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .BDC là file gì?

BDC là Data Files - 1Babylon Dictionary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Babylon.

What is a BDC file?

Dictionary file used by Babylon, an online translation tool; contains terms and definitions for a specific language, such as the Oxford English dictionary; used to lookup and search for the definitions of words within Babylon.

Cách mở .BDC file

Để mở file .BDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDC do người dùng đóng góp.

  • Babylon Client
  • WPBD2007
  • WPBD2007
  • Symbol

Chuyển đổi file .BDC

File .BDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *