BDD File

? Cách mở file .BDD? Những phần mềm mở file .BDD và sửa file lỗi. Convert N/A BDD file sang định dạng khác.

.BDD File Extension

   
File name BDD File
File Type CARA Sound Radiation Data File
Nhà phát triển CARA
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BDD là file gì?

BDD là Audio Files - CARA Sound Radiation Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CARA.

Chứa thông tin bức xạ âm thanh cần thiết cho việc tạo phòng tính toán acoustic; được sử dụng bởi CARA (Computer Aided Phòng Acoustics) phần mềm để mô phỏng các đặc điểm thính giác của một căn phòng hoặc loại khác của không gian; lưu cùng với các tập tin .BOX khi tạo ra một mô hình loa CARA tùy chỉnh.

What is a BDD file?

Contains sound radiation information required for creating room acoustic calculations; used by CARA (Computer Aided Room Acoustics) software to simulate the auditory characteristics of a room or other type of space; saved along with the .BOX file when creating a customized CARA loudspeaker model.

Cách mở .BDD file

Để mở file .BDD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BDD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BDD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • DRPU Birthday Cards Designing Software
  • DRPU Birthday Cards Designing Software
  • Ancestrologie

Chuyển đổi file .BDD

File .BDD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *