BDIC File

? Cách mở file .BDIC? Những phần mềm mở file .BDIC và sửa file lỗi. Convert N/A BDIC file sang định dạng khác.

.BDIC File Extension

   
File name BDIC File
File Type Chrome Dictionary File
Nhà phát triển Google
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (32 Bình chọn)

File .BDIC là file gì?

BDIC là Data Files - Chrome Dictionary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

tập tin Một BDIC là một tập tin từ điển được sử dụng bởi Google Chrome, một trình duyệt web được phát triển bởi Google. Nó chứa một cuốn từ điển các từ được sử dụng bởi kiểm tra chính tả của Chrome để xác định từ sai chính tả. file BDIC thể được sử dụng cho các ngôn ngữ khác nhau kiểm tra chính tả.

What is a BDIC file?

A BDIC file is a dictionary file used by Google Chrome, a web browser developed by Google. It contains a dictionary of words that are used by Chrome's spell-checker for identifying misspelled words. BDIC files can be used for spell-checking different languages.

Cách mở .BDIC file

Để mở file .BDIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BDIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BDIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDIC do người dùng đóng góp.

  • Google Chrome
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • NeverLand AlReader

Chuyển đổi file .BDIC

File .BDIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *