BDL File

? Cách mở file .BDL? Những phần mềm mở file .BDL và sửa file lỗi. Convert Binary BDL file sang định dạng khác.

.BDL File Extension

   
File name BDL File
File Type CoCreate Bundle File
Nhà phát triển Parametric Technology
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .BDL là file gì?

BDL là CAD Files - CoCreate Bundle File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Parametric Technology.

tập tin Một BDL là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi các chương trình phần mềm CAD CoCreate như CoCreate Modeling, SolidDesigner, và OneSpace Designer. Nó lưu trữ một bó của tất cả các dữ liệu cho một 2D hoặc 3D thiết kế và được sử dụng để lưu và mô hình tải dữ liệu.

What is a BDL file?

A BDL file is a data file created by CoCreate CAD software programs such as CoCreate Modeling, SolidDesigner, and OneSpace Designer. It stores a bundle of all data for a 2D or 3D design and is used to save and load model data.

Cách mở .BDL file

Để mở file .BDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDL do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • PTC Creo
  • PTC Creo

Chuyển đổi file .BDL

File .BDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *