BDL File

BDL là CAD Files - CoCreate Bundle File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Parametric Technology.

.BDL File Extension

   
File name BDL File
File Type CoCreate Bundle File
Nhà phát triển Parametric Technology
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .BDL là file gì?

BDL là CAD Files - CoCreate Bundle File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Parametric Technology.

tập tin Một BDL là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi các chương trình phần mềm CAD CoCreate như CoCreate Modeling, SolidDesigner, và OneSpace Designer. Nó lưu trữ một bó của tất cả các dữ liệu cho một 2D hoặc 3D thiết kế và được sử dụng để lưu và mô hình tải dữ liệu.

What is a BDL file?

A BDL file is a data file created by CoCreate CAD software programs such as CoCreate Modeling, SolidDesigner, and OneSpace Designer. It stores a bundle of all data for a 2D or 3D design and is used to save and load model data.

Phần mềm mở file .BDL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDL do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Acrobat DC
  • PTC Creo
  • PTC Creo

Chuyển đổi file .BDL

           

File .BDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *