BDM File

BDM là Video Files - AVCHD Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

.BDM File Extension

   
File name BDM File
File Type AVCHD Information File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (21 Bình chọn)

File .BDM là file gì?

BDM là Video Files - AVCHD Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

tập tin Một BDM là một tập tin thông tin trên đĩa được tạo ra bởi Advanced Video Coding High Definition (AVCHD) ghi hình thường bắt bởi máy quay độ nét cao của người tiêu dùng. Nó chứa thông tin về các nội dung tập tin trong một thư mục cụ thể và thường được coi là index.bdm hoặc movieobj.bdm. file BDM nằm trong AVCHD / BDMV thư mục của một thiết bị lưu trữ phương tiện truyền thông.

What is a BDM file?

A BDM file is a disc information file created by Advanced Video Coding High Definition (AVCHD) video recordings typically captured by high definition consumer camcorders. It contains information about the file contents in a specific directory and is commonly seen as index.bdm or movieobj.bdm. BDM files are located in the AVCHD/BDMV directory of a media storage device.

Phần mềm mở file .BDM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDM do filegi.com tổng hợp.

  • Roxio Toast 18
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • CyberLink PowerDVD 17
  • Nero Video 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BDM

           

File .BDM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *