BDMV File

BDMV là Video Files - Blu-ray Disc Movie Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blu-ray Disc Association.

.BDMV File Extension

   
File name BDMV File
File Type Blu-ray Disc Movie Information File
Nhà phát triển Blu-ray Disc Association
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .BDMV là file gì?

BDMV là Video Files - Blu-ray Disc Movie Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blu-ray Disc Association.

Nộp được sử dụng bởi các đĩa Blu-ray để mô tả nội dung của một thư mục đĩa Blu-ray; sử dụng một tên tập tin và thư mục vị trí được xác định rõ và được nhìn thấy với một trong những tên tập tin sau đây trên một đĩa Blu-ray:

What is a BDMV file?

File used by Blu-ray discs to describe the contents of a Blu-ray disc directory; uses a well-defined filename and directory location and is seen with one of the following file names on a Blu-ray disc:

Phần mềm mở file .BDMV

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDMV do filegi.com tổng hợp.

  • K-Lite Codec Pack
  • SPlayer
  • SPlayer
  • Media Player Classic
  • BSPlayer Pro
  • BSPlayer
  • BSPlayer

Chuyển đổi file .BDMV

           

File .BDMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *