BDOC File

? Cách mở file .BDOC? Những phần mềm mở file .BDOC và sửa file lỗi. Convert Zip BDOC file sang định dạng khác.

.BDOC File Extension

   
File name BDOC File
File Type Binary DigiDoc Signature File
Nhà phát triển RIA
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.4 ★ (7 Bình chọn)

File .BDOC là file gì?

BDOC là Compressed Files - Binary DigiDoc Signature File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi RIA.

Một tập tin BDOC là một tài liệu kỹ thuật số nhị phân (DigiDoc) tạo ra với qDigiDoc, một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để xác thực Estonia và chính phủ đã ban hành thẻ ID Phần Lan và các văn bản ký kết. Nó là một ZIP nén container lưu trữ các tập tin đã được ký kết bởi một nhân viên chính phủ, các chữ ký liên quan đến từng tập tin, và các thông tin điều khiển giao thức.

What is a BDOC file?

A BDOC file is a binary digital document (DigiDoc) created with qDigiDoc, an open source software used to authenticate Estonian and Finnish government issued ID cards and signed documents. It is a .ZIP compressed container that stores the files that have been signed by a government employee, the signatures related to each file, and the protocol control information.

Cách mở .BDOC file

Để mở file .BDOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BDOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BDOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDOC do người dùng đóng góp.

  • qDigiDoc
  • DigiDoc klient
  • DigiDoc klient

Chuyển đổi file .BDOC

File .BDOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *