BDP File

BDP là Text Files - Exchange Diagnostic Message, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.BDP File Extension

   
File name BDP File
File Type Exchange Diagnostic Message
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (10 Bình chọn)

File .BDP là file gì?

BDP là Text Files - Exchange Diagnostic Message, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin chẩn đoán được tạo ra bởi Microsoft Exchange khi một thông báo e-mail không thể được giao; điểm vào một tập tin .eml địa phương mà thường chứa một báo cáo không gửi được (NDR).

What is a BDP file?

Diagnostic file generated by Microsoft Exchange when an e-mail message cannot be delivered; points to a local .EML file that typically contains a non-delivery report (NDR).

Phần mềm mở file .BDP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDP do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Exchange Server
  • Vicon bouou
  • Vicon bouou
  • FileMaker Pro Runtime
  • CENTRALA Application

Chuyển đổi file .BDP

           

File .BDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *