BDP File

? Cách mở file .BDP? Những phần mềm mở file .BDP và sửa file lỗi. Convert N/A BDP file sang định dạng khác.

.BDP File Extension

   
File name BDP File
File Type Exchange Diagnostic Message
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (10 Bình chọn)

File .BDP là file gì?

BDP là Text Files - Exchange Diagnostic Message, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin chẩn đoán được tạo ra bởi Microsoft Exchange khi một thông báo e-mail không thể được giao; điểm vào một tập tin .eml địa phương mà thường chứa một báo cáo không gửi được (NDR).

What is a BDP file?

Diagnostic file generated by Microsoft Exchange when an e-mail message cannot be delivered; points to a local .EML file that typically contains a non-delivery report (NDR).

Cách mở .BDP file

Để mở file .BDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Exchange Server
  • Vicon bouou
  • Vicon bouou
  • FileMaker Pro Runtime
  • CENTRALA Application

Chuyển đổi file .BDP

File .BDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *