BDR File

BDR là Text Files - 1Exchange Non-Delivery Report Body File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.BDR File Extension

   
File name BDR File
File Type 1Exchange Non-Delivery Report Body File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .BDR là file gì?

BDR là Text Files - 1Exchange Non-Delivery Report Body File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Body của một báo cáo e-mail không gửi được (NDR); chứa thông tin về lý do tại sao một thông báo e-mail không được giao; bao gồm các mã lỗi, thông điệp của người gửi và người nhận thông điệp.

What is a BDR file?

Body of an e-mail non-delivery report (NDR); contains information about why an e-mail message was not delivered; includes the error code, message sender, and message recipients.

Phần mềm mở file .BDR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDR do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Exchange Server
  • PCStitch Pro
  • PCStitch Pro
  • FastReporter
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BDR

           

File .BDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *