BDT2 File

BDT2 là Video Files - BEEDOCS Timeline 3D 2 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BEEDOCS.

.BDT2 File Extension

   
File name BDT2 File
File Type BEEDOCS Timeline 3D 2 Document
Nhà phát triển BEEDOCS
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BDT2 là file gì?

BDT2 là Video Files - BEEDOCS Timeline 3D 2 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BEEDOCS.

Tài liệu được tạo ra bởi BEEDOCS Timeline 3D 2, một chương trình dùng để chụp các mốc thời gian và các sự kiện lịch sử; có thể bao gồm hình ảnh, ngày tháng, âm thanh, video, ghi chú và thông tin sự kiện khác; được sử dụng để chia sẻ thời gian qua video hoặc thuyết trình tương tác.

What is a BDT2 file?

Document created by BEEDOCS Timeline 3D 2, a program used for capturing timelines and historical events; may include pictures, dates, sounds, video, notes, and other event information; used for sharing timelines through videos or interactive presentations.

Phần mềm mở file .BDT2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDT2 do filegi.com tổng hợp.

  • BEEDOCS Timeline 3D

Chuyển đổi file .BDT2

           

File .BDT2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *