BDT3 File

BDT3 là Video Files - BEEDOCS Timeline 3D 3 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BEEDOCS.

.BDT3 File Extension

   
File name BDT3 File
File Type BEEDOCS Timeline 3D 3 Document
Nhà phát triển BEEDOCS
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .BDT3 là file gì?

BDT3 là Video Files - BEEDOCS Timeline 3D 3 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BEEDOCS.

Tài liệu được tạo ra bởi phiên bản BEEDOCS Timeline 3D 3, một ứng dụng sử dụng để tạo tương tác các mốc thời gian lịch sử 3D; lưu trữ các sự kiện lịch sử, mỗi trong số đó được ánh xạ trên timeline; có thể bao gồm hình ảnh, ngày tháng, âm thanh, video, ghi chú và thông tin sự kiện khác; có thể được chia sẻ trên mạng, thông qua iTunes hoặc video YouTube, hoặc như một chèn trong một bài thuyết trình của Apple Keynote.

What is a BDT3 file?

Document created by BEEDOCS Timeline 3D version 3, an application used for creating interactive 3D historical timelines; stores historical events, each of which is mapped on the timeline; can include pictures, dates, sounds, video, notes, and other event information; can be shared on the Web, through iTunes or YouTube video, or as an insert in an Apple Keynote presentation.

Phần mềm mở file .BDT3

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDT3 do filegi.com tổng hợp.

  • BEEDOCS Timeline 3D

Chuyển đổi file .BDT3

           

File .BDT3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *