BDT3 File

? Cách mở file .BDT3? Những phần mềm mở file .BDT3 và sửa file lỗi. Convert Binary BDT3 file sang định dạng khác.

.BDT3 File Extension

   
File name BDT3 File
File Type BEEDOCS Timeline 3D 3 Document
Nhà phát triển BEEDOCS
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .BDT3 là file gì?

BDT3 là Video Files - BEEDOCS Timeline 3D 3 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BEEDOCS.

Tài liệu được tạo ra bởi phiên bản BEEDOCS Timeline 3D 3, một ứng dụng sử dụng để tạo tương tác các mốc thời gian lịch sử 3D; lưu trữ các sự kiện lịch sử, mỗi trong số đó được ánh xạ trên timeline; có thể bao gồm hình ảnh, ngày tháng, âm thanh, video, ghi chú và thông tin sự kiện khác; có thể được chia sẻ trên mạng, thông qua iTunes hoặc video YouTube, hoặc như một chèn trong một bài thuyết trình của Apple Keynote.

What is a BDT3 file?

Document created by BEEDOCS Timeline 3D version 3, an application used for creating interactive 3D historical timelines; stores historical events, each of which is mapped on the timeline; can include pictures, dates, sounds, video, notes, and other event information; can be shared on the Web, through iTunes or YouTube video, or as an insert in an Apple Keynote presentation.

Cách mở .BDT3 file

Để mở file .BDT3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BDT3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BDT3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDT3 do người dùng đóng góp.

  • BEEDOCS Timeline 3D

Chuyển đổi file .BDT3

File .BDT3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *