BEAM File

BEAM là Executable Files - Compiled Erlang File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ericsson.

.BEAM File Extension

   
File name BEAM File
File Type Compiled Erlang File
Nhà phát triển Ericsson
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .BEAM là file gì?

BEAM là Executable Files - Compiled Erlang File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ericsson.

tập tin thực thi được tạo ra bởi trình biên dịch Erlang, một chương trình được sử dụng để xây dựng các file BEAM từ .ERL file mã nguồn; lưu trong một định dạng nhị phân, được gọi là bytecode, và có thể chạy với máy ảo Erlang (VM).

What is a BEAM file?

Executable file generated by the Erlang compiler, a program used for building BEAM files from .ERL source code files; saved in a binary format, called bytecode, and can be run with the Erlang virtual machine (VM).

Phần mềm mở file .BEAM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BEAM do filegi.com tổng hợp.

  • Erjang
  • Erlang
  • Erlang
  • Beam

Chuyển đổi file .BEAM

           

File .BEAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *