BEAN File

BEAN là Text Files - Bean Rich Text Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bean.

.BEAN File Extension

   
File name BEAN File
File Type Bean Rich Text Document
Nhà phát triển Bean
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .BEAN là file gì?

BEAN là Text Files - Bean Rich Text Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bean.

tài liệu xử lý văn bản được tạo ra với Bean, một trình xử lý miễn phí cho Mac OS X trang bị động cơ tương tự như Apple Text Edit; hỗ trợ đếm trực tiếp văn bản, phong cách văn bản, đồ họa, và các thiết lập lề tùy chỉnh in.

What is a BEAN file?

Word processing document created with Bean, a free word processor for Mac OS X powered by the same engine as Apple Text Edit; supports live word count, text styles, graphics, and custom printed margin settings.

Phần mềm mở file .BEAN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BEAN do filegi.com tổng hợp.

  • Bean

Chuyển đổi file .BEAN

           

File .BEAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *