BED File

BED là Data Files - UCSC BED Annotation Track File, dưới định dạng Text được phát triển bởi UCSC.

.BED File Extension

   
File name BED File
File Type UCSC BED Annotation Track File
Nhà phát triển UCSC
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .BED là file gì?

BED là Data Files - UCSC BED Annotation Track File, dưới định dạng Text được phát triển bởi UCSC.

Tab được phân định tập tin văn bản mà các cửa hàng hệ gen dữ liệu theo dõi chú thích trong UCSC (Đại học California, Santa Cruz) định dạng BED; được sử dụng trong sinh học của con người và động vật nghiên cứu; có thể được tải và xử lý trên trang web trình duyệt UCSC Genome.

What is a BED file?

Tab-delimited text file that stores genome annotation track data in the UCSC (University of California, Santa Cruz) BED format; used in human and animal bioinformatics research; can be uploaded and processed on the UCSC Genome Browser webpage.

Phần mềm mở file .BED

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BED do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • BeDraw7
  • BeDraw7
  • Boly Edit Application

Chuyển đổi file .BED

           

File .BED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *