BED File

? Cách mở file .BED? Những phần mềm mở file .BED và sửa file lỗi. Convert Text BED file sang định dạng khác.

.BED File Extension

   
File name BED File
File Type UCSC BED Annotation Track File
Nhà phát triển UCSC
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .BED là file gì?

BED là Data Files - UCSC BED Annotation Track File, dưới định dạng Text được phát triển bởi UCSC.

Tab được phân định tập tin văn bản mà các cửa hàng hệ gen dữ liệu theo dõi chú thích trong UCSC (Đại học California, Santa Cruz) định dạng BED; được sử dụng trong sinh học của con người và động vật nghiên cứu; có thể được tải và xử lý trên trang web trình duyệt UCSC Genome.

What is a BED file?

Tab-delimited text file that stores genome annotation track data in the UCSC (University of California, Santa Cruz) BED format; used in human and animal bioinformatics research; can be uploaded and processed on the UCSC Genome Browser webpage.

Cách mở .BED file

Để mở file .BED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BED do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • BeDraw7
  • BeDraw7
  • Boly Edit Application

Chuyển đổi file .BED

File .BED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *