BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME File

? Cách mở file .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME? Những phần mềm mở file .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME và sửa file lỗi. Convert N/A BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME file sang định dạng khác.

.BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME File Extension

   
File name BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME File
File Type Bejeweled 2 Deluxe Saved Game
Nhà phát triển Big Fish Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME là file gì?

BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME là Game Files - Bejeweled 2 Deluxe Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Big Fish Games.

Tập tin được tạo ra bởi Bejeweled 2, một game arcade hợp câu đố; chứa dữ liệu save game như mức độ và thời điểm tiến bộ; truy cập bởi các chương trình để người dùng có thể tiếp tục chơi mà họ rời đi.

What is a BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME file?

File created by Bejeweled 2, a puzzle matching arcade game; contains saved game data such as level and point progress; accessed by the program so that the user can resume playing where they left off.

Cách mở .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME file

Để mở file .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME

File .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *