BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME File

BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME là Game Files - Bejeweled 2 Deluxe Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Big Fish Games.

.BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME File Extension

   
File name BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME File
File Type Bejeweled 2 Deluxe Saved Game
Nhà phát triển Big Fish Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME là file gì?

BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME là Game Files - Bejeweled 2 Deluxe Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Big Fish Games.

Tập tin được tạo ra bởi Bejeweled 2, một game arcade hợp câu đố; chứa dữ liệu save game như mức độ và thời điểm tiến bộ; truy cập bởi các chương trình để người dùng có thể tiếp tục chơi mà họ rời đi.

What is a BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME file?

File created by Bejeweled 2, a puzzle matching arcade game; contains saved game data such as level and point progress; accessed by the program so that the user can resume playing where they left off.

Phần mềm mở file .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME

           

File .BEJEWELED2DELUXESAVEDGAME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *