BET File

? Cách mở file .BET? Những phần mềm mở file .BET và sửa file lỗi. Convert N/A BET file sang định dạng khác.

.BET File Extension

   
File name BET File
File Type BETA Source File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BET là file gì?

BET là Developer Files - BETA Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin mã chương trình chứa mã nguồn viết bằng BETA, một hướng đối tượng ngôn ngữ lập trình hiện đại; dựa tắt của Simula và phát triển trong trường Scandinavia của đối tượng định hướng.

What is a BET file?

Program file containing source code written in BETA, a modern object-oriented programming language; based off of Simula and developed within the Scandinavian School of object-orientation.

Cách mở .BET file

Để mở file .BET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BET do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MYEDIT

Chuyển đổi file .BET

File .BET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *