BET File

BET là Developer Files - BETA Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.BET File Extension

   
File name BET File
File Type BETA Source File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BET là file gì?

BET là Developer Files - BETA Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin mã chương trình chứa mã nguồn viết bằng BETA, một hướng đối tượng ngôn ngữ lập trình hiện đại; dựa tắt của Simula và phát triển trong trường Scandinavia của đối tượng định hướng.

What is a BET file?

Program file containing source code written in BETA, a modern object-oriented programming language; based off of Simula and developed within the Scandinavian School of object-orientation.

Phần mềm mở file .BET

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BET do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MYEDIT

Chuyển đổi file .BET

           

File .BET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *