BF File

? Cách mở file .BF? Những phần mềm mở file .BF và sửa file lỗi. Convert Binary BF file sang định dạng khác.

.BF File Extension

   
File name BF File
File Type CryoBF Game Data File
Nhà phát triển Cryo Interactive Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (203 Bình chọn)

File .BF là file gì?

BF là Game Files - CryoBF Game Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Cryo Interactive Entertainment.

Dữ liệu game lưu trữ dạng được sử dụng bởi các trò chơi được phát triển bởi Cryo Interactive Entertainment; chứa dữ liệu trò chơi, chẳng hạn như các đối tượng, bản đồ, âm thanh, và âm nhạc trong một kho lưu trữ duy nhất.

What is a BF file?

Game data archive format used by games developed by Cryo Interactive Entertainment; contains game data, such as objects, maps, sounds, and music in a single archive.

Cách mở .BF file

Để mở file .BF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BF do người dùng đóng góp.

  • XpoZed's Unpakke
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • CimCAD / CimPack

Chuyển đổi file .BF

File .BF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *