BFA File

BFA là Encoded Files - Blowfish Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.BFA File Extension

   
File name BFA File
File Type Blowfish Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .BFA là file gì?

BFA là Encoded Files - Blowfish Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin an toàn được mã hóa bằng cách sử dụng phương pháp mã hóa Blowfish; sử dụng một mật mã khối đối xứng và một chìa khóa chiều dài thay đổi, từ 32 bit để 448 bit, mã hóa tập tin.

What is a BFA file?

Secure file encrypted using the Blowfish encryption method; uses a symmetric block cipher and a variable-length key, from 32 bits to 448 bits, to encrypt the file.

Phần mềm mở file .BFA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BFA do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Blowfish Advanced
  • Blowfish Advanced
  • Advanced Backup Manager

Chuyển đổi file .BFA

           

File .BFA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *