BFA File

? Cách mở file .BFA? Những phần mềm mở file .BFA và sửa file lỗi. Convert N/A BFA file sang định dạng khác.

.BFA File Extension

   
File name BFA File
File Type Blowfish Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .BFA là file gì?

BFA là Encoded Files - Blowfish Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin an toàn được mã hóa bằng cách sử dụng phương pháp mã hóa Blowfish; sử dụng một mật mã khối đối xứng và một chìa khóa chiều dài thay đổi, từ 32 bit để 448 bit, mã hóa tập tin.

What is a BFA file?

Secure file encrypted using the Blowfish encryption method; uses a symmetric block cipher and a variable-length key, from 32 bits to 448 bits, to encrypt the file.

Cách mở .BFA file

Để mở file .BFA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BFA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BFA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BFA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Blowfish Advanced
  • Blowfish Advanced
  • Advanced Backup Manager

Chuyển đổi file .BFA

File .BFA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *