BFC File

? Cách mở file .BFC? Những phần mềm mở file .BFC và sửa file lỗi. Convert N/A BFC file sang định dạng khác.

.BFC File Extension

   
File name BFC File
File Type Windows Briefcase File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .BFC là file gì?

BFC là Misc Files - Windows Briefcase File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Thư mục file chứa có thể được đồng bộ giữa nhiều máy tính (thường là một máy tính để bàn và máy tính xách tay) sử dụng MS Briefcase.

What is a BFC file?

Folder containing files that can be synchronized between multiple computers (often a desktop and a laptop) using MS Briefcase.

Cách mở .BFC file

Để mở file .BFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BFC do người dùng đóng góp.

  • progeCAD Professional
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic
  • Timetable
  • GorillaPrice
  • GorillaPrice

Chuyển đổi file .BFC

File .BFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *