BFC File

BFC là Misc Files - Windows Briefcase File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.BFC File Extension

   
File name BFC File
File Type Windows Briefcase File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .BFC là file gì?

BFC là Misc Files - Windows Briefcase File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Thư mục file chứa có thể được đồng bộ giữa nhiều máy tính (thường là một máy tính để bàn và máy tính xách tay) sử dụng MS Briefcase.

What is a BFC file?

Folder containing files that can be synchronized between multiple computers (often a desktop and a laptop) using MS Briefcase.

Phần mềm mở file .BFC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BFC do filegi.com tổng hợp.

  • progeCAD Professional
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic
  • Timetable
  • GorillaPrice
  • GorillaPrice

Chuyển đổi file .BFC

           

File .BFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *