BFG File

BFG là Game Files - Big Fish Games Application File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Big Fish Games.

.BFG File Extension

   
File name BFG File
File Type Big Fish Games Application File
Nhà phát triển Big Fish Games
Phân loại Game Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (56 Bình chọn)

File .BFG là file gì?

BFG là Game Files - Big Fish Games Application File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Big Fish Games.

tập tin cấu hình ứng dụng được sử dụng bởi Big Fish Games (BFG) Ván Manager, một chương trình mà chạy trò chơi tải về từ Thế vận hội Big Fish dịch vụ trực tuyến; lưu sử dụng XML định dạng và chứa thông tin cấu hình được sử dụng để tung ra các trò chơi.

What is a BFG file?

Application configuration file used by the Big Fish Games (BFG) Game Manager, a program that runs games downloaded from the Big Fish Games online service; saved using XML formatting and contains configuration information used for launching the game.

Phần mềm mở file .BFG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BFG do filegi.com tổng hợp.

  • Big Fish Games Game Manager
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat
  • Zuma Deluxe

Chuyển đổi file .BFG

           

File .BFG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *