BFM File

? Cách mở file .BFM? Những phần mềm mở file .BFM và sửa file lỗi. Convert Binary BFM file sang định dạng khác.

.BFM File Extension

   
File name BFM File
File Type Terminal Reality Model File
Nhà phát triển Terminal Reality
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .BFM là file gì?

BFM là Game Files - Terminal Reality Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Terminal Reality.

Trò chơi 3D mô hình tập tin được sử dụng bởi trò chơi được tạo ra bởi Terminal Reality, các nhà sản xuất các danh hiệu như BloodRayne và The Walking Dead: Survival Instinct; lưu thông tin mô hình cho các đối tượng 3D trong game; có thể được chiết xuất từ ​​một tập tin .POD, đó là trò chơi dữ liệu định dạng container cho các trò chơi thực tế Terminal.

What is a BFM file?

Game 3D model file used by games created by Terminal Reality, the makers of titles such as Bloodrayne and The Walking Dead: Survival Instinct; saves model information for 3D objects in the game; can be extracted from a .POD file, which is the game data container format for Terminal Reality games.

Cách mở .BFM file

Để mở file .BFM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BFM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BFM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BFM do người dùng đóng góp.

  • HANDY Messenger
  • Tile Print
  • Tile Print
  • Braille2000

Chuyển đổi file .BFM

File .BFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *