BFX File

? Cách mở file .BFX? Những phần mềm mở file .BFX và sửa file lỗi. Convert Binary BFX file sang định dạng khác.

.BFX File Extension

   
File name BFX File
File Type Bitware Fax Document
Nhà phát triển Cheyenne
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BFX là file gì?

BFX là Data Files - Bitware Fax Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Cheyenne.

Fax tạo ra bởi Bitware, một chương trình fax kỹ thuật số một lần phổ biến được bán bởi Cheyenne; chứa một bản fax kỹ thuật số có thể được gửi qua một modem; có thể được chuyển đổi thành .PDF hoặc .JPEG file sử dụng chương trình khác nhau.

What is a BFX file?

Fax created by Bitware, a once-popular digital fax program sold by Cheyenne; contains a digital fax that can be sent via a modem; can be converted into .PDF or .JPEG files using various programs.

Cách mở .BFX file

Để mở file .BFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BFX do người dùng đóng góp.

  • Boris Graffiti
  • Bluebeam Revu
  • Bluebeam Revu
  • Bluebeam PDF Revu
  • Bluebeam Vu
  • SmartPixel
  • SmartPixel

Chuyển đổi file .BFX

File .BFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *