BGI File

BGI là Settings Files - BgInfo Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.BGI File Extension

   
File name BGI File
File Type BgInfo Configuration File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .BGI là file gì?

BGI là Settings Files - BgInfo Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Preference cho BgInfo, một tiện ích mà theo dõi những thông tin cấu hình máy tính; thiết lập các cửa hàng tùy chỉnh được lựa chọn bởi người dùng trong BgInfo.

What is a BGI file?

Preference file for BgInfo, a utility that keeps track of computer configuration information; stores custom settings chosen by the user within BgInfo.

Phần mềm mở file .BGI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BGI do filegi.com tổng hợp.

  • BGInfo
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ANSYS Workbench Products
  • SoftCamp Secure KeyStroke
  • K-Defense - Anti-Keylogger
  • K-Defense - Anti-Keylogger

Chuyển đổi file .BGI

           

File .BGI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *