BGI File

? Cách mở file .BGI? Những phần mềm mở file .BGI và sửa file lỗi. Convert N/A BGI file sang định dạng khác.

.BGI File Extension

   
File name BGI File
File Type BgInfo Configuration File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .BGI là file gì?

BGI là Settings Files - BgInfo Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Preference cho BgInfo, một tiện ích mà theo dõi những thông tin cấu hình máy tính; thiết lập các cửa hàng tùy chỉnh được lựa chọn bởi người dùng trong BgInfo.

What is a BGI file?

Preference file for BgInfo, a utility that keeps track of computer configuration information; stores custom settings chosen by the user within BgInfo.

Cách mở .BGI file

Để mở file .BGI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BGI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BGI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BGI do người dùng đóng góp.

  • BGInfo
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ANSYS Workbench Products
  • SoftCamp Secure KeyStroke
  • K-Defense - Anti-Keylogger
  • K-Defense - Anti-Keylogger

Chuyển đổi file .BGI

File .BGI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *