BGL File

BGL là Data Files - 1Babylon Glossary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Babylon.

.BGL File Extension

   
File name BGL File
File Type 1Babylon Glossary File
Nhà phát triển Babylon
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (15 Bình chọn)

File .BGL là file gì?

BGL là Data Files - 1Babylon Glossary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Babylon.

Tệp bảng thuật ngữ được sử dụng bởi Babylon, một chương trình có hỗ trợ dịch trực tuyến trong nhiều ngôn ngữ khác nhau; chứa ngữ và định nghĩa có thể được nạp vào Babylon; có thể được dịch on-the-fly sang ngôn ngữ khác nhau bằng cách ứng dụng Babylon.

What is a BGL file?

Glossary file used by Babylon, a program that supports online translation in many different languages; contains terms and definitions that can be loaded into Babylon; can be translated on-the-fly into different languages by the Babylon application.

Phần mềm mở file .BGL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BGL do filegi.com tổng hợp.

  • Babylon Mac
  • Babylon
  • Babylon
  • Babylon Glossary Builder

Chuyển đổi file .BGL

           

File .BGL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *