BGT File

? Cách mở file .BGT? Những phần mềm mở file .BGT và sửa file lỗi. Convert N/A BGT file sang định dạng khác.

.BGT File Extension

   
File name BGT File
File Type Graphics Accounts Data File
Nhà phát triển FKJ Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BGT là file gì?

BGT là Data Files - Graphics Accounts Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FKJ Software.

Chứa thông tin ngân sách được sử dụng bởi Tài khoản đồ họa, một chương trình lập ngân sách tài chính cá nhân; có thể được hình tượng với đồ thị, bảng biểu, và biểu đồ; sử dụng cho việc quản lý tài chính cá nhân và kế hoạch tài chính.

What is a BGT file?

Contains budget information used by Graphic Accounts, a personal financial budgeting program; may be visualized with graphs, tables, and charts; used for personal finance management and financial planning.

Cách mở .BGT file

Để mở file .BGT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BGT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BGT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BGT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MiShell*Budget
  • MiShell*Budget
  • Manage Your Budget
  • BGT

Chuyển đổi file .BGT

File .BGT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *