BGZ File

? Cách mở file .BGZ? Những phần mềm mở file .BGZ và sửa file lỗi. Convert Binary BGZ file sang định dạng khác.

.BGZ File Extension

   
File name BGZ File
File Type Blood Frontier Map File
Nhà phát triển Wouter van Oortmerssen
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .BGZ là file gì?

BGZ là Game Files - Blood Frontier Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Wouter van Oortmerssen.

bản đồ trò chơi tập tin được sử dụng bởi Blood Frontier, một (FPS) trò chơi shooter người đầu tiên phát triển trước đây như Red Eclipse; chứa dữ liệu cho cấp độ trò chơi, chẳng hạn như định nghĩa địa hình, waypoints, vũ khí, và các thiết lập bản đồ khác; có thể được sử dụng để lưu trữ bản đồ duy nhất và nhiều người.

What is a BGZ file?

Game map file used by Blood Frontier, a first-person shooter (FPS) game previously developed as Red Eclipse; contains data for a game level, such as terrain definitions, waypoints, weapons, and other map settings; can be used for storing single and multiplayer maps.

Cách mở .BGZ file

Để mở file .BGZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BGZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BGZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BGZ do người dùng đóng góp.

  • Blood Frontier

Chuyển đổi file .BGZ

File .BGZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *