BH File

? Cách mở file .BH? Những phần mềm mở file .BH và sửa file lỗi. Convert Binary BH file sang định dạng khác.

.BH File Extension

   
File name BH File
File Type BlakHole Archive
Nhà phát triển ZipTV
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (27 Bình chọn)

File .BH là file gì?

BH là Compressed Files - BlakHole Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ZipTV.

Tệp or nhóm các tập tin nén với BlakHole nén, một thuật toán ZipTV; sử dụng nén độc quyền, nhưng được hỗ trợ bởi một số chương trình giải nén tập tin Windows.

What is a BH file?

File or group of files compressed with BlakHole compression, a ZipTV algorithm; uses proprietary compression, but is supported by a number of Windows file decompression programs.

Cách mở .BH file

Để mở file .BH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BH do người dùng đóng góp.

  • BitZipper
  • Bandizip
  • Bandizip
  • PowerArchiver
  • ALZip
  • Lhaplus Version
  • Lhaplus Version

Chuyển đổi file .BH

File .BH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *