BHO File

? Cách mở file .BHO? Những phần mềm mở file .BHO và sửa file lỗi. Convert Text BHO file sang định dạng khác.

.BHO File Extension

   
File name BHO File
File Type Behold Organize File
Nhà phát triển Louis Kessler
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .BHO là file gì?

BHO là Data Files - Behold Organize File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Louis Kessler.

Tập tin được tạo ra bởi Kìa, một chương trình dùng để xem dữ liệu gia phả; tài liệu tham khảo GEDCOM (.GED) tập tin và quy định cụ thể trong gia đình và hiển thị thông tin định dạng phả hệ; sử dụng để trình bày cây gia đình và gia phả khác theo những cách khác nhau.

What is a BHO file?

File created by Behold, a program used for viewing genealogy data; references GEDCOM (.GED) files and specifies family and genealogy display formatting information; used for presenting family trees and other genealogies in different ways.

Cách mở .BHO file

Để mở file .BHO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BHO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BHO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BHO do người dùng đóng góp.

  • Behold

Chuyển đổi file .BHO

File .BHO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *