BIBTEX File

? Cách mở file .BIBTEX? Những phần mềm mở file .BIBTEX và sửa file lỗi. Convert Text BIBTEX file sang định dạng khác.

.BIBTEX File Extension

   
File name BIBTEX File
File Type BibTeX Bibliography Database
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (17 Bình chọn)

File .BIBTEX là file gì?

BIBTEX là Text Files - BibTeX Bibliography Database, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tài liệu chứa thông tin theo định dạng BibTeX; chứa một hoặc nhiều tài liệu tham khảo và cho phép các thư mục được tìm kiếm và xuất bản sử dụng lệnh chuẩn.

What is a BIBTEX file?

Document containing information in the BibTeX format; contains one or more references and enables bibliographies to be searched and published using standard commands.

Cách mở .BIBTEX file

Để mở file .BIBTEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIBTEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIBTEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIBTEX do người dùng đóng góp.

  • RefTeX
  • MiKTeX
  • MiKTeX
  • JabRef
  • TeXnicCenter
  • Bib2x
  • Bib2x
  • MacroMates TextMate
  • Pybliographer

Chuyển đổi file .BIBTEX

File .BIBTEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *