BIBTEX File

BIBTEX là Text Files - BibTeX Bibliography Database, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.BIBTEX File Extension

   
File name BIBTEX File
File Type BibTeX Bibliography Database
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (17 Bình chọn)

File .BIBTEX là file gì?

BIBTEX là Text Files - BibTeX Bibliography Database, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tài liệu chứa thông tin theo định dạng BibTeX; chứa một hoặc nhiều tài liệu tham khảo và cho phép các thư mục được tìm kiếm và xuất bản sử dụng lệnh chuẩn.

What is a BIBTEX file?

Document containing information in the BibTeX format; contains one or more references and enables bibliographies to be searched and published using standard commands.

Phần mềm mở file .BIBTEX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIBTEX do filegi.com tổng hợp.

  • RefTeX
  • MiKTeX
  • MiKTeX
  • JabRef
  • TeXnicCenter
  • Bib2x
  • Bib2x
  • MacroMates TextMate
  • Pybliographer

Chuyển đổi file .BIBTEX

           

File .BIBTEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *