BIG File

? Cách mở file .BIG? Những phần mềm mở file .BIG và sửa file lỗi. Convert Zip BIG file sang định dạng khác.

.BIG File Extension

   
File name BIG File
File Type Electronic Arts Game Data File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.1 ★ (116 Bình chọn)

File .BIG là file gì?

BIG là Game Files - Electronic Arts Game Data File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Electronic Arts.

định dạng dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Electronic Arts (EA) trò chơi điện tử; chứa tài sản cá nhân được sử dụng bởi các trò chơi và nén để tiết kiệm không gian; tương tự như một tập tin elf, nhưng sửa đổi và lưu trong một định dạng độc quyền EA; có thể được nhập khẩu như một tập tin MOD vào các trò chơi chắc chắn sẽ làm thay đổi lối chơi.

What is a BIG file?

Game data format used by Electronic Arts (EA) video games; contains individual assets used by the game and zipped to save space; similar to a .ELF file, but modified and saved in a proprietary EA format; can be imported as a MOD file into certain games to alter the gameplay.

Cách mở .BIG file

Để mở file .BIG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIG do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Dragon UnPACKer
  • Dragon UnPACKer
  • DAEMON Tools Lite
  • Media Player Classic
  • KMPlayer
  • KMPlayer

Chuyển đổi file .BIG

File .BIG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *