BIN File

BIN là Data Files - 1Generic Binary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.BIN File Extension

   
File name BIN File
File Type 1Generic Binary File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (1268 Bình chọn)

File .BIN là file gì?

BIN là Data Files - 1Generic Binary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một BIN là một tập tin mà lưu trữ dữ liệu trong một định dạng nhị phân. Nó khác với một tập tin dựa trên văn bản, có thể được chỉnh sửa trong một trình soạn thảo văn bản. file BIN có thể được tạo ra bởi một loạt các chương trình khác nhau nhưng thông thường không thể chỉnh sửa bằng tay.

What is a BIN file?

A BIN file is a file that stores data in a binary format. It is different than a text-based file, which can be edited in a text editor. BIN files may be created by a variety of different programs but typically cannot be manually edited.

Phần mềm mở file .BIN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIN do filegi.com tổng hợp.

  • Free File Viewer
  • IsoBuster
  • IsoBuster
  • PowerArchiver
  • VideoLAN VLC media player
  • PowerISO
  • PowerISO

Chuyển đổi file .BIN

           

File .BIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *